Často kladené dotazy

Kdo financuje a organizuje projekt „Zmizelí Romové a Romové dnes“?

Projekt je od roku 2005 organizován a realizován obecně prospěšnou společností Živá paměť. Informace o společnosti a dalších pořádaných projektech můžete najít na webových stránkách www.zivapamet.cz . Finančně byl projekt podpořen německým fondem „Připomínka a budoucnost. Fotoaparáty do soutěže věnovala firma Libra Electronics a.s a Olympus a.s. Od ledna 2007 podpořili projekt Nadační fond obětem holocaustu, Česká rada pro oběti nacismu a Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR.

Proč se tento projekt týká zrovna Romů a ne Němců či Poláků?

O německé nebo polské menšině bylo u nás pořádáno mnoho přednášek, napsáno mnoho knih a odborných publikací a proběhlo i mnoho setkání na různých úrovních.

O Romech, jejich způsobu života, zvycích a historii toho stále mnoho nevíme. V povědomí našich spoluobčanů jsou převážně negativní zkušenosti, které je nutí mít předsudky a nebo špatné či neutrální pocity. Ale kdo opravdu něco ví o těchto lidech, jejich řeči, folklóru a kultuře? Žijí-li mezi námi, měli bychom o nich přece něco znát!

Kdo se projektu může zúčastnit?

Projekt je zaměřen na žáky druhého stupně základních škol a žáky středních škol jihomoravských, jihočeských a severočeských region, přihlásit se mohou i ostatní školy. Do projektu se studenti mohou zapojit i aktivně v rámci soutěží.

Chceme, aby se naše škola zapojila do projektu „Zmizelí Romové a Romové dnes“, co máme udělat?

Kontaktovat obecně prospěšnou společnost Živá paměť, která jí obratem zašle všechny potřebné podklady (přihlášku, informace o projektu pro pedagogy, informace o soutěži pro žáky atd.)