Slovensko (1939 - 1945)

Ani na Slovensku se Romové za války nevyhnuli tvrdým represivním opatřením: byli také prohlášeni za méněcenné, měli zakázáno používat hromadnou dopravu a vstupovat do veřejných prostor. Města a obce mohli navštěvovat pouze v předem určených dnech a hodinách. Romské děti nesměly navštěvovat školu a romská obydlí nesměla být blíže než dva kilometry od veřejných cest.