Romové v letech 1945 - 1989

Po skončení druhé světové války se dramaticky změnily jak životní podmínky, tak celkový počet a rozmístění romské populace. Na území Čech a Moravy se z koncentračních táborů vrátilo pouze 583 Romů. Smutným faktem je, že se mnohdy setkávali se stejnými předsudky, kvůli kterým trpěli v koncentračních táborech. Na prožité strasti reagovali snahou co nejvíce se přizpůsobit okolní společnosti, a to i za cenu ztráty vlastní identity. Hudba však zůstala nedílnou součástí česko-slovenského romského folklóru.

 

Na území Čech a Moravy začaly za prací a ubytováním proudit romské rodiny ze Slovenska, Maďarska a Rumunska. Přesídlování bylo částečně živelné, ale podporovaly je i úřady. Romové představovali levnou pracovní silu, které se nedostávalo především v pohraničních oblastech vyprázdněných po odsunutých Němcích.

Slovenské Romy samozřejmě přiváděla do Čech i touha po lepším životě. Četné romské vesnice na Slovensku byly za války zcela zničeny, mnozí se ani neměli, kam vracet. Více než zemi či kraj považují totiž Romové za svůj domov rodinu, která jim dává pocit jistoty a sounáležitosti. Některé rodiny se tak usídlovaly v blízkosti svých příbuzných, kteří odešli do Čech a na Moravu dříve.

Komunistická vláda se snažila řešit tíživou situaci Romů především po materiální stránce. V roce 1950 byli Romové formálně zrovnoprávněni s ostatními členy republiky. V ostatních oblastech života se museli přizpůsobit většinové české společnosti, bylo jim zakázáno kočovat a museli se usadit na jednom místě. Jazyk, zvyky a předchozí hodnoty byly postupně likvidovány. Tyto postoje přetrvaly až do roku 1989.Sikhl´ol - Tedy učit se zvykáním. Bydlet po svém a nebo po jejich?

 

V jiných zemích, hlavně na západ od české hranice, byl Romům ponechán jejich životní styl, tradice a volnost.

 Tak se alespoň zachoval zlomek jejich kulturního dědictví. Na celém světě se dodnes Romové dokáží odlišit nejen mezi sebou, ale i od nás barevností oděvů, módních doplňků, hudbou a tancem. Nezbytný je romský šátek - khosmo či kendovo, barevná a široká sukně - cocha, blůzka - vizitka a velké visací náušnice - čeňa.