Romové a současnost

Euforie sametové revoluce v listopadu 1989 oživila naději na posílení společné identity a rozvoj upadajících tradic. Romové však museli čelit zcela nečekaným komplikacím. Po rozpadu Československé federativní republiky se mnozí Romové žijící v Čechách a na Moravě v důsledku svého slovenského občanství stali cizinci ve vlastní zemi. Přechod k tržní ekonomice způsobil rovněž problémy nevzdělaným nebo nekvalifikovaným pracovním silám. Mnozí Romové se ocitli zcela na dně společnosti, závažným problémem se staly drogy mezi dětmi a mládeží a rostoucí zadlužení romských rodin. Odadženo mardo, so ačhil´a čoro, oda mek goreder, so hino korkoro - zle je tomu, kdo je chudý, ještě hůře tomu, kdo je sám.

 Bystrany/SR, 2004
Javornice/SR,2004 Javornice/SR,2004Javornice/SR,2004

Romská dívka a maringotka, Rumunsko, září, 1995

Veřejnost u nás nemá o tradice, zvyky
a historii této nejpočetnější menšiny
v Čechách a na Moravě příliš zájem. Proto vítáme snahy řady zdejších i světových romských i neromských osobností a organizací zprostředkovat vzájemný kontakt a zobrazovat pozitivní příklady společného soužití.

 

 

Romské ženy na poli nedaleko Bukurešti, Rumunsko, květen, 1990

I přes dlouhodobou nucenou asimilaci se mnozí Romové žijící v Čechách a na Slovensku snaží udržet či znovu oživit své tradice.

Na strážnickém festivalu, Hodonín 1989Mezinárodní den Romů, Praha, 2002
Mezinárodní den Romů, Praha, 2002 Mezinárodní den Romů, Praha, 2002

Komplikovaná je i současná připomínka nacistického bezpráví romského obyvatelstva českých zemí během druhé světové války.  Tzv. cikánské tábory na území protektorátu Čechy a Morava tvořily nedílnou součást soukolí, které umožnilo romské obyvatelstvo českých a moravských zemí na základě nacistické rasové ideologie téměř vyvraždit. Do roku 2009 se nacházelo na pozemku bývalého protektorátního tzv. cikánského tábora v Hodoníně u Kunštátu rekreační středisko Žalov. Dne 28. 12. 2009 byl tento pozemek vykoupen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR za účelem zřízení vzdělávacího střediska o romském holocaustu.  V roce 2018 byl vládou ČR za účelem zřízení památníku vykoupen i vepřín v Letech u Písku, který se nacházel na části bývalého tábora. Oba památníky se v současné době dostaly pod správu Muzea romské kultury v Brně. Těšíme se z těchto pozitivních změn, které nastaly a které podpoří v České republice důstojnou připomínku utrpění obětí nacismu.

 

Dnešní pohled - Lety u Písku

Dnešní pohled - Lety u Písku

Hodonín u Kunštátu

Hodonín u Kunštátu

Koupání na vlastní nebezpečí - rekreač ní středisko Žalov

Koupání na vlastní nebezpečí 
rekreační středisko Žalov

Památník nedaleko Let u Písku

Památník nedaleko Let u Písku

 

Poslední zachovalá ubikace ze sběrného tábora - Hodonín u Kunštátu

Poslední zachovalá ubikace
sběrný tábor Hodonín u Kunštátu

Rekreační tábor Žalov

Rekreační tábor Žalov