(Romský holocaust, jeho stopy v poválečném Československu a život Romů v České republice)

Téma

Vzdělávací program o romské menšině v ČR se zaměřením na romský holocaust je především určený pro základní a střední školy v České republice.

Záměrem je připomenout dějiny holocaustu Romů ve 20. století, poukázat na téma rasismu a zároveň zvýšit zájem mladých lidí o dějiny jejich regionu.

Program je pro školy zcela bezplatný

Pro koho: žáky 2. stupně základních škol, studenty středních a vysokých škol, učitele a širokou veřejnost.

Délka trvání programu setkání na školách

leden 2018 - listopad 2018

V letech 2010 - 2018 je vzdělávací program kontinuálně podporovám Nadačním fondem obětem holocaustu.

V letech 2007 - 2016 byl vzdělávací program podpořen Ministerstvem školství
a tělovýchovy ČR.

Program setkání na školách

Délka trvání přednáškového bloku: max. 90 min.


Cíl:

Cílem přednáškového cyklu „Zmizelí Romové a Romové dnes“ je připomenout tragický osud českých, moravských a slovenských Romů za války (české učebnice dějepisu se o dějinách Romů a romském holocaustu nezmiňují nebo tak činí jen okrajově), a zároveň přiblížit žákům specifika romské tematiky.

Romové, kteří žijí ve velké většině na okraji společnosti, patří k jednomu z nejpočetnějších minoritních etnik v České republice. V české společnosti vůči nim přetrvávají mnohé předsudky. Přednáška, která se věnuje příčinám a důsledkům těchto jevů, pomůže žákům uvědomit si příčiny tzv. romské „odlišnosti“ a naučit se ji respektovat.

Cílem programu je také přispět k prevenci xenofobních nálad. Na osudu Romů za války lze upozornit na důsledky nezájmu o osud těch „druhých“, připomenout nejkrajnější formy rasismu, a tím upozornit na jeho nebezpečí a na důležitost existence otevřené občanské společnosti.

V rámci projektu vznikly internetové stránky www.kapura.cz a ve spolupráci se studenty FAMU byl natočen krátký film. Zaznamenali jsme vyprávění pamětníků, místa romského holocaustu v České republice a názory a postřehy studentů k danému tématu.
Krátký film lze využít při přednáškové činnosti. Zájemcům z řad škol je poskytován zdarma - celková délka 60 min.