Romský holokaust, jeho stopy v poválečném Československu  a život Romů v České republice

Vzdělávací program o romské menšině v ČR se zaměřením na romský holokaust je především určený pro základní a střední školy v České republice. Pořádáme však semináře i na pedagogických fakultách a pro učitele.

Připomínáme dějiny holocaustu Romů ve 20. století, věnujeme se problematuce rasismu a xenofobie. Zvyšujeme zájem mladých lidí o dějiny jejich regionu.

Program je pro školy bezplatný.

Pro koho: žáky 2. stupně základních škol, studenty středních a vysokých škol, učitele a širokou veřejnost.

Program setkání na školách

Délka trvání přednáškového bloku: max. 90 min.


Cíl:

Cílem přednáškového cyklu „Zmizelí Romové a Romové dnes“ je připomenout tragický osud českých, moravských a slovenských Romů za 2. světové války a prohloubit znalosti o nacistickém pronásledování Romů z rasových důvodů.

Osobní setkání s moderátorem a skutečný životní příběh přeživší romského holokaustu paní Eliny Machálkové přibliží žákům specifika romské tematiky.

Přispíváme k prevenci xenofobních nálad. Na osudu Romů za války lze upozornit na důsledky nezájmu o osud těch „druhých“, připomenout nejkrajnější formy rasismu, a tím upozornit na jeho nebezpečí a na důležitost existence otevřené občanské společnosti.