Lidé projektu

Viola Jakschová, Živá paměť, o.p.s.,  iniciovala  tento projekt, koordinovala  jeho 1. fázi v letech 2005-2007. Ve spolupráci s Jitkou Egermajerovou organizovala setkání na školách v okolí bývalých tzv. cikánských táborů a uměleckou žákovskou soutěž.

Pavel Voves, Živá paměť, o.p.s., koordinátor projektu, domluví termín setkání a poskytne veškeré informace o vzdělávacím programu a žákovské soutěži. Kontakt: voves(at)zivapamet.cz

Helena Danielová, spolupracovnice Živé paměti, o.p.s., zajišťuje moderaci diskuse se žáky, doprovod pamětníka romského holokaustu a tazatelka v dokumentu s paní Machálkovu.

Petr Lhotka, Michal SchusterDušan Slačkahistorici a spolupracovníci Živé paměti, o.p.s., od nich se dozvíte o historii Romů ve 20 století na úžemí Československa a poté České republiky.

Tomáš Sysel, Jan Šuster, Havel Parkán
, kameramani, cestovali s námi a natáčeli vzpomínky a názory studentů, které byly podkladem pro dokument  Zmizelí Romové a Romové dnes.

Hedvika Hansalová, střih dokumentu Zmizelí Romové a Romové dnes. 

Petr Záruba, kamera a střih dokumentu o paní Machálkové.

Pamětníci a přeživší romského holokaustu Elina Machálková a Antonín Hlaváček. Jim patří velký obdiv a dík, že přes svůj vysoký věk a smutné vzpomínky si našli čas a sílu podělit se o ně s námi ostatními.


Kniha vzpomínek. Autorka s námi jezdila po školách vyprávět osudy své rodiny. V současné době využíváme v projektu natočené vzpomínky.