Lidé projektu

Pavel Voves, Viola Jakschová - Živá paměť, o.p.s. Rádi s Vámi domluví termín setkání a poskytnou veškeré informace o vzdělávacím programu a žákovské soutěži. Obraťte se ně, pokud se chcete cokoliv dozvědět o projektu.

Kontakt: voves(at)zivapamet.cz

Helena Danielová, spolupracovnice Živé paměti, o.p.s., zajišťuje moderaci diskuse se žáky a doprovod pamětníka romského holocaustu.

Petr Lhotka, historik a spolupracovník Živé paměti, o.p.s., od něj se dozvíte o historii Romů ve 20 století na úžemí Československa a poté České republiky.

Michal Schuster
, historik Muzea romské kultury, od něj se dozvíte o historii Romů ve 20. století na území Československa a poté České republiky.

Tomáš Sysel, Jan Šuster, Havel Parkán, kameramani, poskytnou rady okolo natáčení filmového příspěvku do soutěže.

Hedvika Hansalová, střih dokumentu.

Pamětníci a přeživší romského holocaustu. Jim patří velký obdiv a dík, že přes svůj vysoký věk a smutné vzpomínky si našli čas a sílu podělit se o ně s námi ostatními.


Kniha vzpomínek. Autorka vzpomínek s námi jezdí po školách vyprávět osudy své rodiny