Organizátor

Živá paměť - obecně prospěšná společnost, která byla založena pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu v prosinci roku 2003. (http://www.zivapamet.cz)

O nás:

Když se v roce 2000 blížila k úspěšnému konci mezinárodní jednání o odškodnění nuceně nasazených, byl jako organizace odpovědná za odškodnění českých obětí nacismu vybrán německým Spolkovým sněmem Česko-německý fond budoucnosti. V rámci Česko-německého fondu budoucnosti poté v květnu 2000 vznikla Kancelář pro oběti nacismu. Jejím úkolem se stala právě rychlá realizace odškodnění obětí žijících v ČR. Kolem 120 000 žadatelů se přihlásilo o své nároky a doložilo je obrovským množstvím různorodých dokladů. Z původně úředního archivu postupem času vznikla unikátní sbírka originálních dokumentů, fotografií a písemných vzpomínek, které dokumentují osudy desetitisíců nuceně nasazených, vězňů nacistických koncentračních táborů, věznic a káznic a dalších obětí nacismu.

Vedeni myšlenkou na zachování této cenné sbírky i po ukončení výplat odškodnění a snahou o její zpřístupnění širší veřejnosti, založili pracovníci Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti obecně prospěšnou společnost Živá paměť, o.p.s. Za cíl si nová organizace vytkla především vědecké zpracování archivního materiálu a péči o společný odkaz osob pronásledovaných totalitními režimy, zejména pak informační a vzdělávací činnost a zprostředkování dialogu mezi posledními žijícími svědky nacistického pronásledování a příslušníky mladé generace.