ZMIZELÍ ROMOVÉ A ROMOVÉ DNES
Multimediální výuková pomůcka, která se zabývá dějinami Romů a romským holocaustem.
Prezentace vznikla ve spolupráci s Muzeem romské kultury v Brně.

Druhá světová válka představuje období nejhrůznějšího pronásledování a genocidy těch, kteří byli
na základě nacistické rasové ideologie označeni za méněcenné. Pohrdání lidmi či vyznávajícími jiný styl života však rokem 1945 z Evropy nevymizelo.

Rozhodli jsme se proto zprostředkovat setkání obětí rasového pronásledování s dnešní mladou generací.

Obsah: 1) Dějiny Romů.
           2) Vzpomínky pamětníků romského holocaustu (Emílie Machálková, Antonín Hlaváček).

Prezentace ke stažení