Partneři a sponzoři

Projekt byl v letech 2007 -2013 realizován za laskavé podpory Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky, České rady pro oběti nacismu a Nadačního fondu obětem holocaustu

Více se o České radě pro oběti nacismu a Nadačním fondu obětem holocaustu dozvíte na http://www.crpon.cz/ a http://www.fondholocaust.cz/

Věcné dary do žákovské soutěže věnuje společnost Olympus.

Všem partnerům srdečně děkujeme!

Projekt byl v letech 2005 a 2006 realizován za laskavé podpory německého fondu

Fond „Erinnerung und Zukunft“ („Připomínka a budoucnost“)

Po ukončení výplat humanitárních plateb bývalým nuceně nasazeným a dalším obětem nacismu německou nadací „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ pokračuje fond „Připomínka a budoucnost“ nadále ve své činnosti jako fond podporující projektovou činnost.

Zákonem stanovenou úlohou tohoto fondu je podpora projektů, které slouží porozumění mezi národy, zájmům přeživších nacionálně socialistického režimu, sociální spravedlnosti, výměnným pobytům mládeže, připomínce ohrožení totalitními systémy a mezinárodní spolupráci v oblasti humanitární pomoci. Fond podporuje od počátku své činnosti v dubnu 2002 především mezinárodní vzdělávací projekty, humanitární iniciativy a stipendijní programy.

Nadační jmění tvoří 358 miliónů euro a pro fond „Připomínka a budoucnost“ je určeno ve formě nadace. Z ročních výnosů okolo 7 miliónů euro podporuje fond především programy a projekty, které pomáhají budovat mosty se střední a východní Evropou, Izraelem a USA.

Více se o fondu „Připomínka a budoucnost“ dozvíte nahttp://www.zukunftsfonds.de/

Kontakt

Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“
Fonds „Erinnerung und Zukunft“
Markgrafenstraße 12-14
D-10969 Berlin

Tři digitální fotoaparáty do soutěže v roce 2005 darovala Libra Electronics a.s

 


Kontakt: http://www.libra.cz

Partnerem projektu v České republice je

 

Muzeum romské kultury v Brně je ojedinělé středisko svého druhu v Evropě. Vzniklo v roce 1991 z polistopadové iniciativy romské inteligence a romistů za podpory Ministerstva kultury ČR. Shromažďuje doklady a dokumenty, které vypovídají o hmotné a duchovní kultuře Romů a jejich soužití s majoritou od nejstarších dob po současnost.

Cílem muzea je nejen odborné zpracování sbírkových fondů, ale především jejich prezentace veřejnosti, aby se prostřednictvím stálé expozice, výstav, publikační, přednáškové a všech dalších činností muzea seznámila se životem Romů, národa, který v Evropě žije po staletí téměř nepoznaný. Muzeum chce představit Romy bez nánosu předsudků a jednostranného hodnocení, jejich starou historii, bohatou a rozmanitou kulturu a specifika způsobu života, jež bývají často v konfrontaci s modely způsobu života majoritní společnosti příčinami konfliktů a nedorozumění. Více na: http://www.rommuz.cz

Muzeum romské kultury věnovalo zdarma část obrazového materiálu pro internetové stránky k projektu.Část obrazového materiálu, který naleznete na těchto internetových stránkách, věnoval bezplatně Etnologický ústav Akademie věd České republiky. Autorkou fotografií ze současného života Romů na Slovensku je PhDr. Renata Weinerová, CSc.


Kontakt:

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

Web: http://www.eu.cas.cz