Partneři a donátoři

Partnerem projektu je od počátku v roce 2005 Muzeum romské kultury v Brně.

Projekt je v současné době realizován díky laskavé podpoře Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky www.msmt.cz

Projekt byl v minulých letech opakovaně podporován Ministerstvem školství a tělovýchovy České republiky a Českou radou pro oběti nacismu a Nadačním fondem obětem holocaustu.

1. fáze projektu, která umožnila uskutečnit desítky setkání s žijícími pamětníky romského holokaustu na českých školách (viz. přehled setkání), realizaci umělecké soutěže pro žáky, vznik internetových stránek www.kapura.cz, natočení vzpomínek romských přeživších a vznik dokumentu Zmizelí Romové a Romové dnes,  byla v letech 2005 a 2006 realizována díky laskavé podpoře německé spolkové nadace "Připomínka, odpovědnost a budoucnost" (Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft).

Více o nadaci „Připomínka, odpovědnost a budoucnost“ se dozvíte na https://www.stiftung-evz.de/start.htmlLogo spolkové nadace

 

DONÁTOŘI ŽÁKOVSKÉ SOUTĚŽE

Tři digitální fotoaparáty d v roce 2005 o soutěžedarovala Libra Electronics a.s. v dalších letech věnovala ceny firma Olympus.

DĚKUJEME!

  

 

Více informací o partnerovi projektu:

 

Muzeum romské kultury v Brně je ojedinělé středisko svého druhu v Evropě. Vzniklo v roce 1991 z polistopadové iniciativy romské inteligence a romistů za podpory Ministerstva kultury ČR. Shromažďuje doklady a dokumenty, které vypovídají o hmotné a duchovní kultuře Romů a jejich soužití s majoritou od nejstarších dob po současnost.

Cílem muzea je nejen odborné zpracování sbírkových fondů, ale především jejich prezentace veřejnosti, aby se prostřednictvím stálé expozice, výstav, publikační, přednáškové a všech dalších činností muzea seznámila se životem Romů, národa, který v Evropě žije po staletí téměř nepoznaný. Muzeum chce představit Romy bez nánosu předsudků a jednostranného hodnocení, jejich starou historii, bohatou a rozmanitou kulturu a specifika způsobu života, jež bývají často v konfrontaci s modely způsobu života majoritní společnosti příčinami konfliktů a nedorozumění. Více na: http://www.rommuz.cz

Muzeum romské kultury věnovalo zdarma část obrazového materiálu pro internetové stránky k projektu.Část obrazového materiálu, který naleznete na těchto internetových stránkách, věnoval bezplatně Etnologický ústav Akademie věd České republiky. Autorkou fotografií ze současného života Romů na Slovensku je PhDr. Renata Weinerová, CSc.

 

Kontakt:

Na Florenci 3, 110 00 Praha 1

Web: http://www.eu.cas.cz